TOURISM SMART DATA, THE TIME IS NOW สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เดือน ภุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จำนวน 3,572,988 คน (รวม มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จำนวน 7,291,492 คน) | สถิตินักท่องเที่ยวชาวไทย เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จำนวน 18.51 ล้านคน-ครั้ง (รวม มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จำนวน 39.3 ล้านคน-ครั้ง) *ข้อมูลขั้นต้นจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เชียงราย
พะเยา
น่าน
แพร่
อุตรดิตถ์
ลำปาง
ลำพูน
เชียงใหม่
พัทลุง
ตรัง
สตูล
สงขลา
นราธิวาส
ยะลา
แม่ฮ่องสอน
ปทุมธานี
นนทบุรี
สมุทรปราการ
กรุงเทพฯ
สิงห์บุรี
ลพบุรี
อ่างทอง
อยุธยา
กาญจนบุรี
ราชบุรี
สระบุรี
สุพรรณบุรี
สมุทรสงคราม
นครปฐม
ประจวบคีรีขันธ์
เพชรบุรี
ชัยนาท
หนองบัวลำภู
สมุทรสาคร
สุราษฎร์ธานี
ระนอง
ชุมพร
นครศรีธรรมราช
กระบี่
พังงา
ภูเก็ต
สุรินทร์
ขอนแก่น
อุดรธานี
เลย
หนองคาย
มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
กาฬสินธุ์
สกลนคร
นครพนม
มุกดาหาร
นครนายก
สระแก้ว
ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี
จันทบุรี
ตราด
ชลบุรี
ระยอง
กำแพงเพชร
ตาก
นครสวรรค์
อุทัยธานี
พิจิตร
เพชรบูรณ์
สุโขทัย
พิษณุโลก
ยโสธร
อุบลราชธานี
อำนาจเจริญ
ศรีสะเกษ
บึงกาฬ
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
ปัตตานี
นครราชสีมา
แผนที่แสดงคำสนทนาด้านท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด (VOC) ช่องทาง Social Media หลักในการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ ความมุ่งหมายของคำสนทนาใน Social Media
Tourism Smart Data Management จุดมุ่งหมายโครงการ

Tourism Smart Data Management

วัตถุประสงค์

  • สนับสนุนกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ P-D-C-A
  • สนับสนุนกระบวนการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน
  • บูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในห่วงโซ่อุปทาน
  • นำเสนอประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ดีสำหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม
  • ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ไปยังชุมชนท้องถิ่น และนำสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

จังหวัด

แหล่งท่องเที่ยว : - แหล่ง

(ข้อมูล ณ วันที่ -)
ดูแหล่งท่องเที่ยว

ที่พัก : - แห่ง

(ข้อมูล ณ วันที่ -)

รายได้ : - ล้านบาท

-

Social Listening : - ข้อความ

(ข้อมูล ณ วันที่ - ถึง -)

นักท่องเที่ยวชาวไทย : - คน

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ : - คน

-

อุณหภูมิเฉลี่ย : -°C

(ข้อมูล ณ วันที่ -)